2021

โรงเรือนพร้อมระบบอัตโนมัติ ขนาด 8x10 เมตร (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนพร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับปลูกหรือพักไม้ด่าง/ไม้ประดับ ขนาด 8x10 เมตร

Read More
2021
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT,

โรงเรือนขนาด 3x6 เมตร หลังคาทรงจั่วสองชั้น พร้อมระบบ Smart IoT (จ.กรุงเทพ)

โรงเรือนขนาด 3x6 เมตร หลังคาทรงจั่วสองชั้น พร้อมระบบ Smart IoT สำหรับปลูกพืชทั่วไปภายในรั้วบ้าน

Read More
2021
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนIndoor

ระบบ Smart NFT Indoor Farming System (จ.กรุงเทพ)

ชุดระบบควบคุมการปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโพนิกส์ในอาคารหรือสถานที่ปิด

Read More
2020

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ พร้อมระบบน้ำ ขนาด 6x50 เมตร (จ.สุพรรณบุรี)

โรงเรือนสำหรับทดลองการเกิดโรคในพืช พร้อมระบบน้ำ และระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ขนาด 6x50 เมตร จำนวน 2 หลัง

Read More
2020

งานติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์ และพ่นหมอก พร้อมระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ (จ.ปทุมธานี)

งานติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์ และพ่นหมอก พร้อมระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ ขนาด 8x18 เมตร

Read More
2020
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนเมล่อน, เมล่อน

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (อ.แกลง จ.ระยอง)

โรงเรือนอัจฉริยะ ขนาด 6x20 เมตร พร้อมระบบน้ำ สำหรับปลูกเมล่อน

Read More
2020
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนเมล่อน, เมล่อน

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกเมล่อน ขนาด 6x20 เมตร จำนวน 3 หลัง

Read More
2020

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (จ.กำแพงเพชร)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 6x20 เมตร พร้อมระบบน้ำครบวงจร

Read More
2020
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกผักสลัด ขนาด 6x12 เมตร พร้อมระบบน้ำครบวงจร

Read More
2020
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

โรงเรือนทรงโค้ง ขนาด 4x6 เมตร (จ.ชลบุรี)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกผักสวนครัว ขนาด 4x6 เมตร พร้อมระบบน้ำภายในโรงเรือน

Read More