ภัยแล้ง

วิกฤตภัยแล้ง กับ การปรับตัวในยุค 4.0

วิกฤตภัยแล้ง กับ การปรับตัวในยุค 4.0

     ช่วงนี้มีแต่ข่าวเรื่องโรค Covid-19 แล้วทุกคนทราบกันไหมคะว่าช่วงนี้ในหลายจังหวัดเก...

Read More
น้ำท่วมข้าว

วิธีการดูแลข้าว หลังน้ำลด

วิธีการดูแลข้าว หลังน้ำลด

        การดูแลนาข้าวหลังน้ำท่วม เมื่อน้ำเริ่มลดลง อย่าเพิ่งใจร้อนค่ะ ให้สังเกตนาข้าว ดังนี้
1. ต้นข้าวได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง
- มีข้าวเน่าบ้างหรือไม่ 
- สีของนาข้าวทั่วไป เป็นสีเหลือง ห...

Read More
Smartfarmer

จากเกษตรกรยุคดั้งเดิม สู่เกษตรกรยุคดิจิทัล 4.0

รูปแบบเกษตรกร ยุค 1.0 - 4.0

คำว่าเกษตรกร 4.0 ทุกคนคงเคยได้ยินกันบ่อยแล้ว แต่จริงๆ เกษตรกรมีวิวัฒนาการมาก่อนจะเป็น 4.0 เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมายที่เข้ามา...

Read More