2020
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนอัจฉริยะมะเขือเทศ

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ โดยบริษัท คูโบต้า รีเสิร์ช แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ เอเชีย จำกัด

โรงเรือนอัจฉริยะ ขนาด 6x20 เมตร พร้อมระบบน้ำหยดสำหรับปลูกมะเขือเทศ

Read More
2020
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนกระบองเพชร

โรงเรือนกระบองเพชร (จ.กรุงเทพ)

โรงเรือนสำหรับปลูกต้นกระบองเพชร ขนาด 3x4 เมตร

Read More
2020
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

โรงเรือนสำหรับการเพาะปลูกอดิเรก (จ.นครปฐม)

โรงเรือนขนาดเล็ก 3x4 เมตร สำหรับปลูกผักทั่วไป

Read More
2020

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (อ.พัฒนานิคม จ. ลพบุรี)

โรงเรือนอัจฉริยะ ขนาด 6x20 เมตร พร้อมระบบน้ำหยดสำหรับปลูกเมล่อน

Read More
2020

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกมะเขือเทศ ขนาด 6x15 เมตร + โรงเรือนเพาะกล้า 4x6 เมตร

Read More
2020

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ โดยบริษัท คูโบต้า รีเสิร์ช แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ เอเชีย จำกัด

โรงเรือนปลูกพืชผลทรงจั่วสองชั้น ขนาด 6x20 เมตร ติดตั้งระบบน้ำและควบคุมการปลูกโดยระบบอัจฉริยะ

Read More
2019
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

โรงเรือนปลูกผักหมุนเวียนแบบอัจฉริยะ ขนาด 16x20 ม. (จ.นครราชสีมา)

โรงเรือนทรงฟันเลื่อย เพาะปลูกผักหมุนเวียนแบบอัจฉริยะ ขนาด 16x20 ม. (อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา)

Read More
2019
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT

ชุดปฏิบัติการโรงเรือนอัจฉริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย (จ.สุโขทัย)

โรงเรือนทรงฟันเลื่อย ขนาด 8x20 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องและระบบควบคุมการปลูกแบบอัตโนมัติ

Read More
2019
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT

โรงเรือนสมาร์ท พร้อมระบบพรางแสงอัตโนมัติ และติดตั้งระบบน้ำ (จ.สระแก้ว)

โรงเรือนสมาร์ท ขนาด 6x12 เมตร จำนวน 2 หลัง พร้อมระบบพรางแสงอัตโนมัติ และติดตั้งระบบน้ำ

Read More
2019
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนสลัด

ระบบเพาะปลูกแบบอัจฉริยะ ณ ฟาร์มผักสลัดออร์แกนิค (จ.ราชบุรี)

ติดตั้งเครื่องควบคุมการเพาะปลูก พร้อมระบบสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับสวนผักสลัดออร์แกนิค

Read More