2019

ศูนย์ฝึกอาชีพ บางพูน (จังหวัด ปทุมธานี)

โรงเรือนขนาด กว้าง 2.7 ยาว 4 สูง 3 เมตร ติดตั้งระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ, Sensor วัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ พร้อมชั้นปลูก Indoor Farm พร้อมหลอดไฟ LED และทุกอย่างถูกแสดงผลและควบคุมผ่านมือถือได้

Read More
2019

วิสาหกิจชุมชนภูเรือ (จังหวัด เลย)

โรงเรือนขนาด กว้าง 16 ยาว 20 สูง 4.4 เมตร พร้อมระบบปลูกครบวงจรของ SPsmartplants ได้แก่ ระบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมผ่าน Sensor, ระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ, ควบคุมการปลูกดอกดาวเรือง โดยนำข้อมูลมาจากงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านดอกดาวเรือง รวมถึงระบบไฟปลูกแบบ Indoor Farming และสร้างเป็นโปรไฟล์ปลูกดอกดาวเรืองโดยเฉพาะ

Read More
2018

สวนละออ แม่สอด (จังหวัด ตาก)

สวนดอกหน้าวัว ควบคุมการปลูกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ได้องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผสมผสานกับเทคโนโลยีของ Smart plants และ ระบบ Machine Learning เพื่อเรียนรู้สภาพแวดล้อม

Read More
2018

ร้านจุดใต้ตำตอ รังสิต (จังหวัด ปทุมธานี)

ควบคุมการรดน้ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ร่วมกับ Sensor แสดงผล ผ่านทางมือถือ ใช้การวางท่อแบบน้ำหยดลงกระถางโดยตรง

Read More
2017

บ้านและสวนลูกค้า (กรุงเทพฯ)

บ้านจัดสรร มีเนื้อที่ประมาณ 200 กว่าตารางเมตร SPsmartplants ได้เข้าไปติดตั้งระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติผ่านมือถือ พร้อม Sensor วัดค่าสภาพแวดล้อมแบบ Real-time เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้เจ้าของบ้านสามารถรดน้ำได้อย่างง่ายที่สุด

Read More