2023

โรงเรือนและระบบสาธารณูปโภค Smart Farming ขนาด 16 x 20 x 6 เมตร สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ (จ.ระยอง)

โรงเรือนและระบบสาธารณูปโภค Smart Farming ขนาด 16 x 20 x 6 เมตร สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ (จ.ระยอง)

Read More
2023

โครงการโรงเรือนและระบบสาธารณูปโภค Smart Farming ขนาด 16 x 20 x 6 เมตร สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ (จ.ระยอง)

โครงการโรงเรือนและระบบสาธารณูปโภค Smart Farming ขนาด 16 x 20 x 6 เมตร สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ (จ.ระยอง)

Read More
2023

SMART GREENHOUSE - Evaporation System โรงเรือนปลูกเมล่อนแบบอัจฉริยะ (จ.สิงห์บุรี)

โรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม แบบ Evaporation สำหรับปลูกพืชผล ขนาด 6x12 เมตร (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.สิงห์บุรี)

Read More
2023

SMART GREENHOUSE โรงเรือนปลูกสลัดแบบอัจฉริยะ (จ.สิงห์บุรี)

โรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม สำหรับปลูกพืชสลัด ขนาด 6x12 เมตร (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.สิงห์บุรี)

Read More
2023

Smart Greenhouse โรงเรือนปลูกพืชสมุนไพรแบบอัจฉริยะ (จ.นครศรีธรรมราช)

โรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม สำหรับปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 10x40 เมตร จำนวน 4 หลัง (พื้นที่ปลูก 1 ไร่)

Read More
2023

ชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะ สำหรับโรงเรือนพืชสมุนไพร (จ.ลำพูน)

ชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะ สำหรับโรงเรือนพืชสมุนไพร ขนาด 8x20x4 เมตร

Read More
2022

โรงเรือนเกษตร Smart Farm พร้อมติดตั้ง (จ.สระบุรี)

โรงเรือนเกษตร Smart Farm ขนาด 6x20 เมตร พร้อมเครื่องควบคุมระบบน้ำและพัดลมแบบอัตโนมัติ

Read More
2022

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร สำหรับระบบสปริงเกอร์ และพ่นหมอก (จ.นครนายก)

SPsmartplants ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) สร้างโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร สำหรับระบบสปริงเกอร์ และพ่นหมอก

Read More
2022

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบเทปน้ำหยด ขนาด 6X30 เมตร เฟส 3 (จ.สุพรรณบุรี)

โรงเรือนสำหรับทดลองการเกิดโรคในพืช พร้อมระบบม่านพรางแสง เทปน้ำหยด และพ่นหมอก ขนาด 6x30 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.สุพรรณบุรี)

Read More
2022

งานติดตั้งระบบน้ำ และระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 10x50 เมตร (จ.ลพบุรี)

งานติดตั้งระบบน้ำ และระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 10x50 เมตร

Read More