2023

ชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะ สำหรับโรงเรือนกัญชา (จ.ลำพูน)

ชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะ สำหรับโรงเรือนกัญชา ขนาด 8x20x4 เมตร

Read More
2022

โรงเรือนเกษตร Smart Farm พร้อมติดตั้ง (จ.สระบุรี)

โรงเรือนเกษตร Smart Farm ขนาด 6x20 เมตร พร้อมเครื่องควบคุมระบบน้ำและพัดลมแบบอัตโนมัติ

Read More
2022

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร สำหรับระบบสปริงเกอร์ และพ่นหมอก (จ.นครนายก)

SPsmartplants ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) สร้างโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร สำหรับระบบสปริงเกอร์ และพ่นหมอก

Read More
2022

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบเทปน้ำหยด ขนาด 6X30 เมตร เฟส 3 (จ.สุพรรณบุรี)

โรงเรือนสำหรับทดลองการเกิดโรคในพืช พร้อมระบบม่านพรางแสง เทปน้ำหยด และพ่นหมอก ขนาด 6x30 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.สุพรรณบุรี)

Read More
2022

งานติดตั้งระบบน้ำ และระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 10x50 เมตร (จ.ลพบุรี)

งานติดตั้งระบบน้ำ และระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 10x50 เมตร

Read More
2022

โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร พร้อมระบบน้ำสปริงเกอร์และพ่นหมอก (จ.นครปฐม)

โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร (จ.นครปฐม)

Read More
2022

ชุดระบบเลี้ยงไก่(ไข่) แบบอัตโนมัติ Smart Farm (จ.กรุงเทพฯ)

งานติดตั้งระบบพ่นหมอก และระบบให้น้ำ/อาหาร พร้อมชุดควบคุมแบบอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ขนาด 4x12 เมตร

Read More
2022

Smart Greenhouse โรงเรือนปลูกกัญชาแบบอัจฉริยะ (จ.เพชรบุรี)

โรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม สำหรับปลูกกัญชา ขนาด 10.0 x 20.0 x 6.0 เมตร

Read More
2022

โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Farm ปลูกพืชเพื่อการศึกษา (จ.ขอนแก่น)

โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Farm ปลูกพืชเพื่อการศึกษา ขนาด 6x12 เมตร

Read More
2022

Smart Greenhouse สำหรับปลูกเมล่อน ขนาด 6x20 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.พะเยา)

Smart Greenhouse สำหรับปลูกเมล่อน ขนาด 6x20 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.พะเยา)

Read More