LINE@SPsmartplants

โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร พร้อมระบบน้ำสปริงเกอร์และพ่นหมอก (จ.นครปฐม)

โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร (จ.นครปฐม)

โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ พร้อมระบบน้ำสปริงเกอร์และพ่นหมอก

- โรงเรือน ขนาด 4.0 x 6.0 เมตร หลังคาทรงโค้ง

- SP-Box 4 zone (Industrial) ควบคุมระบบน้ำ พัดลมแบบอัตโนมัติ

- รองรับการควบคุมและสั่งการ จำนวน 4 โซน

- ระบบแสดงผลและสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ต 

- ระบบฟังก์ชั่น VPD ช่วยวิเคราะห์สุขภาพต้นพืชภายในโรงเรือน

- เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ เกรดมาตรฐาน

- เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน

- เซ็นเซอร์วัดค่าความสว่าง 

- Internet Devices 

- ระบบน้ำมินิสปริงเกอร์ 

- ระบบพ่นหมอก

- พัดลมกวนอากาศ

- พัดลมฟาร์ม