LINE@SPsmartplants

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบเทปน้ำหยด ขนาด 6X30 เมตร เฟส 3 (จ.สุพรรณบุรี)

โรงเรือนสำหรับทดลองการเกิดโรคในพืช พร้อมระบบม่านพรางแสง เทปน้ำหยด และพ่นหมอก ขนาด 6x30 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.สุพรรณบุรี)

รายละเอียดงานเบื้องต้น ดังนี้ค่ะ
- โรงเรือนทรงโค้ง ขนาด 6x30 เมตร พร้อมบานประตู 2 ชั้น
- ผนังโรงเรือนมุ้งตาข่าย และพลาสติก 
- ระบบพัดลมระบายอากาศ
- ระบบพรางแสงอัตโนมัติ
- ระบบน้ำเทปน้ำหยด และพ่นหมอก
- ระบบลูกลอยไฟฟ้า ตัดการทำงานเมื่อน้ำในถังแห้ง
- SP-Box เครื่องควบคุมระบบน้ำ/พัดลม/พรางแสงในโรงเรือน 
- เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ