LINE@SPsmartplants

โรงเรือน EVAP สำหรับปลูกกัญชง พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ (จ.เพชรบุรี)

โรงเรือน EVAP สำหรับปลูกกัญชง พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ ขนาด 6x20 เมตร

  • โรงเรือน EVAP ขนาด 6 x 20 x 5.5 เมตร
  • SP-Box 6 zone - เครื่องควบคุมระบบน้ำ และพัดลมแบบอัตโนมัติ
  • ระบบแสดงผลและสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ต 
  • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ
  • เซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในดิน
  • ระบบน้ำหยดเนต้าฟิล์ม
  • ระบบระบายอากาศ - พัดลมกวนอากาศ