LINE@SPsmartplants

โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Farm ปลูกพืชเพื่อการศึกษา (จ.ขอนแก่น)

โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Farm ปลูกพืชเพื่อการศึกษา ขนาด 6x12 เมตร

"ชุดปลูกอัจฉริยะ" คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ SPsmartplants ในการสร้างโรงเรือน Smart Farm เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
รายละเอียดโดยคร่าว ดังนี้ค่ะ
1.โรงเรือน ขนาด 6 x 12 เมตรทรงจั่วสองชั้น จำนวน 1 หลัง
2.SP Box PLC พร้อมจอสัมผัสอุตสาหกรรมขนาด 7 นิ้ว ควบคุมระบบน้ำ ม่านพรางแสง และพัดลมระบายอากาศในโรงเรือน พร้อมระบบแสดงผล/สั่งการผ่านมือถือ/ระบบฟังก์ชั่น VPD ช่วยวิเคราะห์สุขภาพต้นพืชภายในโรงเรือน
3.Temperature and Humidity Sensor เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ
4.PPFD Sensor เซ็นเซอร์วัดแสง PPFD พร้อมคำนวณ DLI
5.Soil Moisture Sensor เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน
6.พัดลมระบายอากาศ ขนาด 24 นิ้ว ในตำแหน่ง Air-In / Air-Out
7.พัดลมกวนอากาศ ขนาด 20 นิ้ว สำหรับติดตั้งในโรงเรือน
8.ติดตั้งระบบสปริงเกอร์
9.ติดตั้งระบบพ่นหมอก
10.โรงปั๊มน้ำ/ถังน้ำ
ท่านใดสนใจหรือมีคำถาม ทีมงานยินดีให้คำปรึกษาทั้งสำหรับผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่อยาก Transform ตนเองเป็น Smart Farmer นะคะ ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ