LINE@SPsmartplants

ระบบ Smart Farm สำหรับปลูกกัญชง (จ.กาญจนบุรี)

งานติดตั้งระบบน้ำและระบบให้ปุ๋ย พร้อมชุดควบคุมแบบ Smart Farm สำหรับปลูกกัญชงภายในโรงเรือน 10x30 เมตร

รายละเอียด ดังนี้ค่ะ

  • ชุดติดตั้งและเดินระบบน้ำ พร้อมระบบการให้ปุ๋ยผ่านท่อน้ำหยด (Drip Irrigation)
  • เครื่องควบคุมระบบน้ำ/พัดลม/LED แบบอัตโนมัติ
  • เครื่องผสมปุ๋ยปรับค่า EC และ pH อัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • ชุดเซ็นเซอร์วัดค่า EC + pH พร้อมวัดค่าอุณหภูมิในน้ำปุ๋ย
  • ชุดเซ็นเซอร์ไร้สาย สำหรับวัดค่าอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ
  • ชุดเซ็นเซอร์ไร้สาย สำหรับวัดค่าความชื้นในดิน