LINE@SPsmartplants

ชุดระบบเลี้ยงไก่(ไข่) แบบอัตโนมัติ Smart Farm (จ.กรุงเทพฯ)

งานติดตั้งระบบพ่นหมอก และระบบให้น้ำ/อาหาร พร้อมชุดควบคุมแบบอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ขนาด 4x12 เมตร

รายละเอียดงานเบื้องต้น

 • ติดตั้งระบบน้ำพ่นหมอกหัวทองเหลือง พร้อมเซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ : สามารถเปิด/ปิดระบบพ่นหมอกตามอุณหภูมิหรือความชื้นที่กำหนดได้ (กำหนดหน่วยเป็น วินาที หรือนาทีได้)
 • ติดตั้งระบบเครื่องให้อาหาร พร้อมเซ็นเซอร์ออโต้ฟีด : เติมอาหารอัตโนมัติ เมื่ออาหารในถาดหมด
 • ติดตั้งระบบเครื่องให้น้ำ พร้อมเรคกูเรเตอร์ : ปรับแรงดันน้ำให้สม่ำเสมอทั่วทั้งราง
 • ติดตั้งระบบไฟ LED พร้อมเซ็นเซอร์วัดค่าสว่างของแสง : สั่งงานเปิด LED ได้แบบอัตโนมัติเมื่อแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือปิดได้แบบอัตโนมัติเมื่อแสงสว่างเกินค่าที่กำหนด
 • ติดตั้งชุดเครื่องควบคุม SP-Box ควบคุมระบบพ่นหมอก / ระบบให้อาอาร และน้ำ / ระบบไฟ LED แบบอัตโนมัติ
 • ระบบเว็บแอพลิเคชันสำหรับควบคุมสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ที่มีอินเตอร์เน็ต
 • ระบบฟังก์ชั่น VPD ช่วยวิเคราะห์สุขภาพต้นพืชภายในโรงเรือน

  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 • Line Official Account : @spsmartplants
 • Facebook : @spsmartplants