2021

ระบบ Smart Farm สำหรับปลูกพืชสมุนไพร (จ.กาญจนบุรี)

งานติดตั้งระบบน้ำและระบบให้ปุ๋ย พร้อมชุดควบคุมแบบ Smart Farm สำหรับปลูกพืชสมุนไพรภายในโรงเรือน 10x30 เมตร

Read More
2021

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ จำนวน 2 หลัง (จ.นครนายก)

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ ขนาด 8x20 เมตร สำปรับปลูกมะเขือเทศ และสลัด จำนวน 2 หลัง

Read More
2021

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบเทปน้ำหยด ขนาด 6x30 เมตร เฟส 2 (จ.สุพรรณบุรี)

โรงเรือนสำหรับทดลองการเกิดโรคในพืช พร้อมระบบม่านพรางแสงม เทปน้ำหยด และพ่นหมอก ขนาด 6x30 เมตร จำนวน 4 หลัง (จ.สุพรรณบุรี)

Read More
2021

ชุดระบบปลูกพืชสมุนไพร Smart Farm (จ.สุราษฎร์ธานี)

ชุดระบบปลูกพืชสมุนไพร Smart Farm (จ.สุราษฎร์ธานี)

Read More
2021

โรงเรือนอัจฉริยะสำหรับปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนอัจฉริยะ ขนาด 6x15 เมตรสำหรับปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์

Read More
2021

ระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ในโรงเรือน (จ.ตราด)

ระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนฟาร์มไก่ไข่ในระบบเกษตรธรรมชาติ

Read More
2021

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (จ.เชียงใหม่)

โรงเรือนทรงโค้งสำหรับพักไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมระบบพ่นหมอก/ระบายอากาศ/พรางแสง ขนาด 6x15 เมตร

Read More
2021

โรงเรือนพร้อมระบบอัตโนมัติ ขนาด 8x10 เมตร (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนพร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับปลูกหรือพักไม้ด่าง/ไม้ประดับ ขนาด 8x10 เมตร

Read More
2021
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT,

โรงเรือนขนาด 3x6 เมตร หลังคาทรงจั่วสองชั้น พร้อมระบบ Smart IoT (จ.กรุงเทพ)

โรงเรือนขนาด 3x6 เมตร หลังคาทรงจั่วสองชั้น พร้อมระบบ Smart IoT สำหรับปลูกพืชทั่วไปภายในรั้วบ้าน

Read More
2021
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, โรงเรือนIndoor

ระบบ Smart NFT Indoor Farming System (จ.กรุงเทพ)

ชุดระบบควบคุมการปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโพนิกส์ในอาคารหรือสถานที่ปิด

Read More