2021

ชุดระบบปลูกพืชสมุนไพร Smart Farm (จ.สุราษฎร์ธานี)

ชุดระบบปลูกพืชสมุนไพร Smart Farm (จ.สุราษฎร์ธานี)

Read More
2021

โรงเรือนอัจฉริยะสำหรับปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนอัจฉริยะ ขนาด 6x15 เมตรสำหรับปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์

Read More
2021

ระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ในโรงเรือน (จ.ตราด)

ระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนฟาร์มไก่ไข่ในระบบเกษตรธรรมชาติ

Read More
2021

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (จ.เชียงใหม่)

โรงเรือนทรงโค้งสำหรับพักไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมระบบพ่นหมอก/ระบายอากาศ/พรางแสง ขนาด 6x15 เมตร

Read More
2021

โรงเรือนพร้อมระบบอัตโนมัติ ขนาด 8x10 เมตร (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนพร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับปลูกหรือพักไม้ด่าง/ไม้ประดับ ขนาด 8x10 เมตร

Read More
2021

โรงเรือนขนาด 3x6 เมตร หลังคาทรงจั่วสองชั้น พร้อมระบบ Smart IoT (จ.กรุงเทพ)

โรงเรือนขนาด 3x6 เมตร หลังคาทรงจั่วสองชั้น พร้อมระบบ Smart IoT สำหรับปลูกพืชทั่วไปภายในรั้วบ้าน

Read More
2021

ระบบ Smart NFT Indoor Farming System (จ.กรุงเทพ)

ชุดระบบควบคุมการปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโพนิกส์ในอาคารหรือสถานที่ปิด

Read More
2020

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ พร้อมระบบน้ำ ขนาด 6x50 เมตร (จ.สุพรรณบุรี)

โรงเรือนสำหรับทดลองการเกิดโรคในพืช พร้อมระบบน้ำ และระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ขนาด 6x50 เมตร จำนวน 2 หลัง

Read More
2020

งานติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์ และพ่นหมอก พร้อมระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ (จ.ปทุมธานี)

งานติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์ และพ่นหมอก พร้อมระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ ขนาด 8x18 เมตร

Read More
2020

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (อ.แกลง จ.ระยอง)

โรงเรือนอัจฉริยะ ขนาด 6x20 เมตร พร้อมระบบน้ำ สำหรับปลูกเมล่อน

Read More