LINE@SPsmartplants

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (จ.เชียงใหม่)

โรงเรือนทรงโค้งสำหรับพักไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมระบบพ่นหมอก/ระบายอากาศ/พรางแสง ขนาด 6x15 เมตร

รายละเอียดงาน ดังนี้

  • โรงเรือนขนาด 6x15 เมตร หลังคาทรงโค้ง พร้อมประตู 2 ชั้น
  • เครื่องควบคุมระบบน้ำพ่นหมอกในโรงเรือน
  • ระบบแสดงผลและสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ต 
  • Phase Protection Relay 220V ป้องกันไฟตก/ไฟเกิน
  • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ
  • เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน
  • ระบบน้ำพ่นหมอก
  • ชุดผ้าใบคลุมวัชพืช
  • ม่านพรางแสงสามารถเปิด/ปิดได้ด้วยรอกมือ
  • พัดลมกวนอากาศ และพัดลมระบายอากาศ