LINE@SPsmartplants

โรงเรือนพร้อมระบบอัตโนมัติ ขนาด 8x10 เมตร (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนพร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับปลูกหรือพักไม้ด่าง/ไม้ประดับ ขนาด 8x10 เมตร

ผลงานตัวอย่าง โรงเรือนสำปรับปลูกหรือพักไม้ด่าง/ไม้ประดับ 
- โรงเรือนขนาด 8 x 10 x 5 เมตร หลังคาจั่วสองชั้น
- ประตูสองชั้น
- เครื่องควบคุมระบบน้ำ/พัดลมในโรงเรือน 
- ระบบแสดงผลและสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ต
- เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
- ชุดผ้าใบคลุมวัชพืช
- ระบบพ่นหมอกสแตนเลส ความละเอียด 0.2 มม
- ชุดพัดลมระบายอากาศ และกวนอากาศ
- ชุดม่านพรางแสงสีเงิน 70%


ใครกำลังมองหาหรือสนใจธุรกิจด้านไม้ด่างหรือไม้ประดับ และอยากหาโรงเรือนพร้อมระบบการควบคุมที่เหมาะสม สามารถติดต่อ SP Smart Plants มาได้เลยนะคะ