LINE@SPsmartplants

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ พร้อมระบบน้ำ ขนาด 6x50 เมตร (จ.สุพรรณบุรี)

โรงเรือนสำหรับทดลองการเกิดโรคในพืช พร้อมระบบน้ำ และระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ขนาด 6x50 เมตร จำนวน 2 หลัง

โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอาจไม่ได้มีไว้แค่เพื่อให้เกิด Producitivity ให้กับพืชเท่านั้นนะคะ แต่โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มยังสามารถนำมาทดลอง โดยการสร้างสถานการณ์การเกิดโรคในพืชได้อีกด้วยค่ะ และเพื่อให้ควบคุมง่ายขึ้นไปอีก จึงนำระบบสมาร์ทฟาร์มมาช่วยเพื่อให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่างได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตค่ะ yes

รายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ค่ะ

  • โรงเรือนทรงโค้ง ผนังและหลังคาพลาสติก ขนาด 6x50 เมตร จำนวน 2 หลัง
  • เครื่องควบคุมระบบน้ำ/พัดลมในโรงเรือน
  • พัดลมระบายอากาศภายในโรงเรือน ขนาด 16 นิ้ว
  • พัดลมฟาร์ม ขนาด 50 นิ้ว
  • ระบบเทปน้ำหยด และระบบพ่นหมอก
  • ระบบม่านพรางแสง เปิด/ปิด ได้แบบอัตโนมัติ