LINE@SPsmartplants

ชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะ สำหรับโรงเรือนพืชสมุนไพร (จ.ลำพูน)

ชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะ สำหรับโรงเรือนพืชสมุนไพร ขนาด 8x20x4 เมตร

SPsmartplants ร่วมกับ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) และ แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN)
ติดตั้งชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะ สำหรับโรงเรือนกัญชา ขนาด 8x20x4 เมตร 
เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านระบบ iFarm IoT Intelligent Farm Service ได้ รายละเอียดงาน ดังนี้

  • SP-Box 4 zone (Industrial) เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงกัญชา ได้แก่ ปั๊มน้ำ, พัดลมฟาร์ม, ระบบให้ปุ๋ย และหลอดไฟ LED แบบอัตโนมัติ
  • รองรับการควบคุมและสั่งการ จำนวน 4 โซน
  • ระบบแสดงผลและสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ต 
  • Phase Protection Relay 380V ป้องกันไฟตก/ไฟเกิน
  • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ช่วยในการสั่งงานระบบ Evaporation
  • เซ็นเซอร์วัดค่าความสว่าง ช่วยในการสั่งงานระบบ LED
  • ชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่ากรด/ด่างในน้ำ เกรดอุตสาหกรรม ช่วยในการสั่งงานระบบให้ปุ๋ยน้ำ
  • เครื่องกระจายสัญญาณ Internet และซิม Internet AIS 4G 

ขอขอบคุณ AIS และ AWN ที่ไว้วางใจให้ SPsmartplants เป็นส่วนหนึ่งของงาน Smart Farm นี้ค่ะ