LINE@SPsmartplants

SMART GREENHOUSE โรงเรือนปลูกสลัดแบบอัจฉริยะ (จ.สิงห์บุรี)

โรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม สำหรับปลูกพืชสลัด ขนาด 6x12 เมตร (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.สิงห์บุรี)

1.โรงเรือนขนาด 6 x 12 x 3.8 เมตร
- หลังคาทรงโค้ง & ประตู 2 ชั้น 
- ติดตั้งระบบพัดลมฟาร์ม ขนาด 24 นิ้ว 
- ติดตั้งระบบม่านพรางแสง สีดำ 50%
- ติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์
- ติดตั้งระบบน้ำพ่นหมอก
2.SP-Box 4 zone (Industrial) จำนวน 1 ชุด
- เครื่องควบคุมระบบน้ำและพัดลมแบบอัตโนมัติ
- รองรับการควบคุมและสั่งการ จำนวน 4 โซน
- ระบบแสดงผลและสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ต 
3.Sensor Temperature & Humidity จำนวน 1 ชุด
- เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ
4.Soil Moisture Sensor จำนวน 1 ชุด
- เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน
5.Lux Sensor จำนวน 1 ชุด
- เซ็นเซอร์วัดค่าความสว่าง 
6.Set Acid and Bases Sensor (Soil) 
- เซ็นเซอร์วัดค่ากรด/ด่างในดิน