โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, Hydroponics,  Indoor, SmartFarm

Indoor Smart Farm Hydroponics

#มาเปลี่ยนวิธีการปลูกผักไปพร้อม! SPsmartplants กันค่ะ ด้วย Indoor Smart Farm Hydroponics + ระบบปรับปุ๋ย ที่ทำให้พืชผักมีคุณภาพ น้ำหนักไม่หลวม ไม่มีวัชพืชกวนใจ 

จากระบบการปลูกพืชในอาคารหรือพื้นที่ในร่มที่ควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างแม่นยำ เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเติบโตของพืช...

Read More