LINE@SPsmartplants

Smart Green House

โรงเรือนเกษตร

Smart Green House:

ประโยชน์ของโรงเรือนแบบ Smart

 1. สร้างผลผลิตได้ในทุกฤดูกาล ไม่ว่าฤดูไหนก็ปลูกพืชได้
 2. ควบคุม/สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช วางแผนการปลูกง่ายขึ้น
 3. ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในพืช  เพราะปลอดภัยจากสัตว์ หรือแมลงศัตรูต่อพืช ใช้สารเคมีในการปลูกน้อยลง
 4. ระบบรดน้ำอัตโนมัติ ตั้งค่าเวลาเปิดและปิดผ่านมือถือได้
 5. ดูแลและควบคุมปริมาณน้ำได้ตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด
 6. ประหยัดต้นทุนการดูแลพืช เพราะช่วยลดจำนวนแรงงาน และประหยัดน้ำได้ถึง 40%
 7. ควบคุมการให้น้ำ การให้ปุ๋ยน้ำ ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ได้
 8. มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ และเซ็นเซอร์อื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
 9. ทราบว่าช่วงไหนคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรดน้ำ
 10. ระบบแม่นยำช่วยดูแลผลผลิตให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มราคาผลผลิต ทำให้คืนทุนได้เร็วขึ้นเฉลี่ย 30%
 11. แสดงค่าทุกอย่างผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ง่ายต่อการควบคุม
 12. มีระบบบันทึกค่า และ Report ค่าตัวเลข มีผลต่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ

 • ราคา: โปรดติดต่อทีมงานเพื่อปรึกษา

รายละเอียดสินค้า

ขนาดพื้นที่สำหรับติดตั้งโรงเรือน 10-320 ตารางเมตร หรือตามความต้องการของลูกค้า

บริการติดตั้ง Smart Greenhouse ครบวงจร ได้แก่ โรงเรือน, ระบบระบายอากาศ, ระบบรดน้ำ, ระบบพรางแสง, หลอดไฟปลูกพืช LED, Camera IP เป็นต้น

อุปกรณ์ SP-Box สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยระบบอัตโนมัติผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต สามารถตั้งค่าการทำงานผ่านเว็บแอพลิเคชันได้

อุปกรณ์ Sensor วัดค่าอุณหภูมิ/ความชื้นอากาศ, ความชื้นในดิน, ความเข้มข้นแสง, ค่าความสว่าง, ค่า EC/pH เป็นต้น

ระบบเว็บแอพลิเคชันแสดงผลผ่านมือถือ แสดงค่าที่วัดตามเวลาจริงได้ตลอดเวลา

ระบบสามารถสั่งงานเปิด/ปิดแบบทันทีได้, สั่งงานแบบนับเวลาถอยหลังได้, สั่งงานแบบตั้งค่าโปรไฟล์พืชได้ และสั่งงานแบบหน่วงเวลาได้

ระบบสามารถแสดงผลสถานะ VPD หรือ Vapor Pressure Deficit โดยเป็นค่าวิเคราะห์แรงดึงการระเหยน้ำของอากาศ จึงช่วยแสดงผลสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ปลูกได้

ระบบสามารถเก็บค่าเซ็นเซอร์ที่วัดได้ โดยการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังและดาวน์โหลดเป็นไฟล์ หรือแสดงผลค่าเซ็นเซอร์เป็นตาราง, กราฟเส้น

ระบบการทำงานแบบ Stand Alone ทำงานได้อัตโนมัติในสภาวะขาดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

หมวดหมู่สินค้าย่อย:

ราคาสินค้า

โรงเรือน Smart Type A

เริ่มต้น 60,000 บาท

 • โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Green House ขนาดเล็ก
 • มี 4 ขนาดตัวอย่าง ดังนี้
  • Type A-1
   3.00 x 4.00 เมตร
   (พื้นที่ 12 ตร.ม.) 
  • Type A-2
   3.00 x 5.00 เมตร
   (พื้นที่ 15 ตร.ม.) 
  • Type A-3
   4.00 x 5.00 เมตร
   (พื้นที่ 20 ตร.ม.)
  • Type A-4
   4.00 x 6.00 เมตร
   (พื้นที่ 24 ตร.ม.)

สามารถ Custom ขนาดได้ โดยราคาข้างต้น รวมโครงสร้างโรงเรือน, เครื่องควบคุม Smart Farm, ระบบซอฟต์แวร์ควบคุมสั่งการผ่าน Internet, ชุดเซ็นเซอร์พื้นฐานแล้ว

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีโรงเรือน Smart Type B

เริ่มต้น 100,000 บาท

 • โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Green House ขนาดกลาง 
 • มี 4 ขนาด ดังนี้
  • Type B-1
   6.00 x 12.00 เมตร
   (พื้นที่ 72 ตร.ม.) 
  • Type B-2
   6.00 x 15.00 เมตร
   (พื้นที่ 90 ตร.ม.)
  • Type B-3
   6.00 x 18.00 เมตร
   (พื้นที่ 108 ตร.ม.)
  • Type B-4
   6.00 x 20.00 เมตร
   (พื้นที่ 120 ตร.ม.)

สามารถ Custom ขนาดได้ โดยราคาข้างต้น รวมโครงสร้างโรงเรือน, เครื่องควบคุม Smart Farm, ระบบซอฟต์แวร์ควบคุมสั่งการผ่าน Internet, ชุดเซ็นเซอร์พื้นฐานแล้ว

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีโรงเรือน Smart Type C

เริ่มต้น 170,000 บาท

 • โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Green House ขนาดใหญ่ 
 • มี 4 ขนาด ดังนี้
  • Type C-1
   8.00 x 20.00 เมตร
   (พื้นที่ 160 ตร.ม.)
  • Type C-2
   8.00 x 30.00 เมตร
   (พื้นที่ 240 ตร.ม.) 
  • Type C-3
   8.00 x 40.00 เมตร
   (พื้นที่ 320 ตร.ม.) 
  • Type C-4
   16.00 x 20.00 เมตร
   (พื้นที่ 320 ตร.ม.)

สามารถ Custom ขนาดได้ โดยราคาข้างต้น รวมโครงสร้างโรงเรือน, เครื่องควบคุม Smart Farm, ระบบซอฟต์แวร์ควบคุมสั่งการผ่าน Internet, ชุดเซ็นเซอร์พื้นฐานแล้ว

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีโรงเรือนเห็ด Smart Farm

เริ่มต้น 230,000 บาท

 • Smart Green House สำหรับเพาะเห็ด
 • มี 3 ขนาด ดังนี้
  • Type S
   4.00 x 6.00 เมตร
   (พื้นที่ 24 ตร.ม.)
   เพาะเห็ดได้ 3,840 ก้อน
  • Type M
   4.00 x 12.00 เมตร
   (พื้นที่ 48 ตร.ม.) 
   เพาะเห็ดได้ 9,600 ก้อน
  • Type L
   6.00 x 12.00 เมตร
   (พื้นที่ 72 ตร.ม.) 
   เพาะเห็ดได้ 12,800 ก้อน

ราคาข้างต้นรวมโครงสร้างโรงเรือน, ระบบ Evaporation, ระบบพ่นหมอก, ระบบ LED, ชุดเซ็นเซอร์, เครื่องควบคุม Smart Farm, ระบบซอฟต์แวร์ควบคุมสั่งการผ่าน Internet แล้ว

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีSmart Farm Cannabis/Hemp

โปรดติดต่อทีมงาน

 • โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Green House สำหรับ Cannabis/Hemp
 • มี 6 ขนาด ดังนี้
  • Type XS
   5.00 x 10.00 เมตร
   (พื้นที่ 50 ตร.ม.)
  • Type S
   6.00 x 20.00 เมตร
   (พื้นที่ 120 ตร.ม.) 
  • Type M
   8.00 x 20.00 เมตร
   (พื้นที่ 160 ตร.ม.) 
  • Type L
   10.00 x 20.00 เมตร
   (พื้นที่ 200 ตร.ม.)
  • Type XL
   16.00 x 20.00 เมตร
   (พื้นที่ 320 ตร.ม.)
  • Type XXL
   10.00 x 40.00 เมตร
   (พื้นที่ 400 ตร.ม.)

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรี