LINE@SPsmartplants

Smart Accessories

sensor, solenoid, valve

Smart Accessories:

อุปกรณ์ Smart Sensors

 1. อุปกรณ์เซ็นเซอร์ช่วยวัดค่าตัวเลขที่มีความสำคัญต่อพืชหรือผลผลิตที่ปลูก
 2. เมื่อวัดค่าตัวเลขต่างๆ แล้ว ระบบสามารถสั่งการทำงานโดยใช้เงื่อนไขของค่าเซ็นเซอร์แต่ละชนิดได้ เช่น สั่งงานการเปิด/ปิดการให้น้ำ, การเปิด/ปิดไฟฟ้า และอื่นๆ
 3. สามารถเรียกดูค่าเซ็นเซอร์ต่างๆ ผ่านฟังก์ชั่น Report ในซอฟต์แวร์ Smartplants รวมถึง Export ค่าเซ็นเซอร์ในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อได้  
 4. อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับกล่องควบคุม SP Box และซอฟต์แวร์ Smartplants ได้
 5. อุปกรณ์เหล่านี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปพัฒนาสินค้าหรือระบบของตนเองอีกด้วย

 • ราคา: เริ่มต้น 2,500 - 35,000 บาท

หมวดหมู่สินค้าย่อย:

ราคาสินค้า

Temp & Humid Sensor

2,500 บาท

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ

 • กันฝุ่น กันน้ำ กันความชื้น มาตรฐาน IP67
 • ความแม่นยำ ค่าความชื้น +/- 2% RH
 • ความแม่นยำ ค่าอุณหภูมิ +/- 0.3 องศาเซลเซียส
 • เซ็นเซอร์ประเภทดิจิตัล
 • ความละเอียดของค่าเซ็นเซอร์สูงสุด 16 bit

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีSoil Moisture Sensor

4,000 บาท

เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน

 • วัดค่าความชื้นในดิน หน่วยเป็น %
 • วัดค่าดินแห้งสุดที่ 0%
 • วัดค่าดินเปียกชุ่มที่ 100%
 • เซ็นเซอร์ประเภทอนาล็อก
 • ใช้แรงดันไฟ 24VDC

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีPPFD Light Sensor

35,000 บาท

เซ็นเซอร์วัดค่าแสงที่มีผลต่อการเติบโตของพืช

 • เคสอลูมิเนียมกันน้ำ กันฝุ่น IP68
 • ความแม่นยำของการวัดค่า PPFD +/- 5%
 • ความเร็วในการอ่านค่า น้อยกว่า 1 มิลลิวินาที
 • องศาในการรับแสง 180 องศา
 • ใช้แรงดันไฟ 5.5 - 24VDC

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีAcid and Bases Sensor

17,000 บาท

เซ็นเซอร์วัดค่ากรด/ด่างในน้ำ

 • วัดค่า PH ได้ระดับ 0 - 14 pH 
 • ความละเอียด +/- 0.0001 
 • ความแม่นยำในการอ่านค่าคงที่ +/- 0.002 pH
 • รองรับระดับน้ำลึกสุด 60 เมตร
 • เซ็นเซอร์ประเภทดิจิตัล

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีElectrical Conductivity Sensor

22,000 บาท

เซ็นเซอร์วัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ

 • วัดค่า EC ได้ตั้งแต่ 5 - 200,000 μS/c
 • รองรับแรงดันน้ำสูงสุด 3,447 kPa
 • รองรับน้ำที่ลึกสูงสุด 300 เมตร
 • เซ็นเซอร์ประเภทดิจิตัล
 • สายยาว 1 เมตร

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีSoil Acid and Bases Sensor

18,000 บาท

เซ็นเซอร์วัดค่าความกรด/ด่างในดิน

 • วัดค่า PH ได้ระดับ 0 - 14 pH
 • ความละเอียด 0.0001
 • ความแม่นยำในการอ่านค่าคงที่ +/- 0.002 pH
 • รองรับน้ำที่ความลึกสูงสุด 60 เมตร
 • เซ็นเซอร์ประเภทดิจิตัล

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีCarbon Dioxide (CO2) Sensor

18,000 บาท

เซ็นเซอร์วัดค่าคาร์บอนไดออกไซต์ในอากาศ

 • วัดค่า CO2 ได้ตั้งแต่ 0 - 10,000 ppm 
 • ความละเอียด 1 ppm
 • ความแม่นยำ +/- 3% หรือ +/- 30 ppm
 • ความเร็วในการอ่านค่า 1 วินาที
 • เซ็นเซอร์ประเภทดิจิตัล
 

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีTemp & Humid Sensor - Industrial

4,000 บาท

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ (เกรดสูง)

 • กันน้ำ กันฝุ่น กันความชื้น มาตรฐาน IP67
 • อ่านค่าได้แม่นยำและเร็วสูง
 • ความแม่นยำค่าอุณหภูมิ +/- 0.1 องศา
 • ความแม่นยำค่าความชื้น +/- 1.5% RH
 • เซ็นเซอร์ประเภทดิจิตัล

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรี