Green House (โรงเรือน)

โรงเรือนเกษตร

Green House (โรงเรือน):

ประโยชน์ของโรงเรือนแบบ Smart

 1. สร้างผลผลิตได้ในทุกฤดูกาล ไม่ว่าฤดูไหนก็ปลูกพืชได้
 2. ควบคุม/สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช วางแผนการปลูกง่ายขึ้น
 3. ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในพืช  เพราะปลอดภัยจากสัตว์ หรือแมลงศัตรูต่อพืช ใช้สารเคมีในการปลูกน้อยลง
 4. ระบบรดน้ำอัตโนมัติ ตั้งค่าเวลาเปิดและปิดผ่านมือถือได้
 5. ดูแลและควบคุมปริมาณน้ำได้ตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด
 6. ประหยัดต้นทุนการดูแลพืช เพราะช่วยลดจำนวนแรงงาน และประหยัดน้ำได้ถึง 40%
 7. ควบคุมการให้น้ำ การให้ปุ๋ยน้ำ ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ได้
 8. มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ และเซ็นเซอร์อื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
 9. ทราบว่าช่วงไหนคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรดน้ำ
 10. ระบบแม่นยำช่วยดูแลผลผลิตให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มราคาผลผลิต ทำให้คืนทุนได้เร็วขึ้นเฉลี่ย 30%
 11. แสดงค่าทุกอย่างผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ง่ายต่อการควบคุม
 12. มีระบบบันทึกค่า และ Report ค่าตัวเลข มีผลต่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ

 • ราคา: ตั้งแต่ 45,500 - 330,000 บาท (โปรดติดต่อทีมงานเพื่อปรึกษา)

รายละเอียดสินค้า

ขนาดพื้นที่สำหรับติดตั้งโรงเรือน 10-320 ตารางเมตร หรือตามความต้องการของลูกค้า

บริการติดตั้งครบวงจร ได้แก่ โรงเรือน, ระบบรดน้ำ/ท่อน้ำ, หลอดไฟปลูกพืช LED, Camera IP เป็นต้น

อุปกรณ์ Smart Box ควบคุมการปลูก การรดน้ำอัตโนมัติ

อุปกรณ์ Sensor วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ และความชื้นในดิน ฯลฯ

ระบบ Smart Plants เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สำหรับใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

จอแสดงผล Touch Screen สำหรับติดตั้งบริเวณหน้าฟาร์ม

Network 3G ส่งข้อมูลและแสดงผล Real-Time

บริการให้คำปรึกษา หลังการติดตั้งโรงเรือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี

อายุการใช้งานโรงเรือน 5-10 ปี วัสดุหลังคาพลาสติก 200 ไมครอน กัน UV ได้, มุ้งตาข่าย 20/32/40 ตา, โครงสร้างเหล็กแป๊ปประปาชุบกัลวาไนซ์ เป็นต้น

หมวดหมู่สินค้าย่อย:

ราคาสินค้า

โรงเรือน SP A-1

44,500 บาท
 • กว้าง 2.70 ยาว 4.00 สูง 3.00 เมตร
 • พื้นที่ 10.8 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับ ทดลองปลูก หรือปลูกเป็นงานอดิเรก 

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีโรงเรือน SP A-2

44,500 บาท
 • กว้าง 3.10 ยาว 3.10 สูง 3.00 เมตร
 • พื้นที่ 9.6 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับ ทดลองปลูก หรือปลูกเป็นงานอดิเรก 

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีโรงเรือน SP B-1

71,900 / 89,000 บาท
 •  
 • กว้าง 6.00 ยาว 12.00 สูง 4.30 เมตร
 • พื้นที่ 72 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก
 •  

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีโรงเรือน SP B-2

114,000 / 142,000 บาท
 •  
 • กว้าง 6.00 ยาว 20.00 สูง 4.30 เมตร
 • พื้นที่ 120 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก
 •  

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีโรงเรือน SP C-1

188,000 บาท
 • กว้าง 8.00 ยาว 30.00 สูง 3.80 เมตร
 • พื้นที่ 240 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดกลาง

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีโรงเรือน SP C-2

245,000 บาท
 • กว้าง 8.00 ยาว 30.00 สูง 3.80 เมตร
 • พื้นที่ 240 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดกลาง

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีโรงเรือน SP C-3

318,000 บาท
 •  
 • กว้าง 8.00 ยาว 40.00 สูง 3.80 เมตร
 • พื้นที่ 320 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
 •  

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีโรงเรือน SP C-4

330,000 บาท
 •  
 • กว้าง 16.10 ยาว 20.00 สูง 4.40 เมตร
 • พื้นที่ 322 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
 •  

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรี