LINE@SPsmartplants

โครงการก่อสร้างโรงแปรรูปกาแฟ โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด (จ.น่าน)

งานติดตั้งโรงเรือนขนาด 8 x 30 เมตร ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน สร้างรายได้จากการตากและแปรรูปกาแฟ

ขอขอบคุณบริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด (CPE) ที่ให้เราดำเนินการติดตั้งโรงเรือนขนาด 8 x 30 x 3.8 เมตร พื้นที่ 240 ตารางเมตร ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน เพื่อสร้างรายได้จากการตากและแปรรูปกาแฟให้กับคนในชุมชนค่ะ

รายละเอียดโครงสร้างโรงเรือน

  • หลังคาทรงจั่วโค้ง เหมาะสำหรับการตากแห้ง
  • เหล็กแป๊ปกัลป์วาไนซ์กันสนิททั้งหมด
  • ตอม่อเทคอนกรีตเพื่อความแข็งแรง ทนต่อลม