LINE@SPsmartplants

โครงการทดลองปลูกพืชสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (จังหวัด ปราจีนบุรี)

ติดตั้งระบบ Smart Farm ในโครงการทดลองขยายแปลงเพาะปลูกพืชสมุนไพรแบบระบบเปิด และการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้ได้ดำเนินการเพื่อสร้างประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการใช้กัญชาภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

Smart Farm กับโครงการปลูกกัญชาของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโครงการทดลองขยายแปลงเพราะปลูกแบบระบบเปิด และการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้ได้ดำเนินการเพื่อสร้างประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการใช้กัญชาภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย สำหรับโอกาสในครั้งนี้ ทีม SPsmartplants ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลให้เป็นผู้ติดตั้งระบบน้ำ และระบบซอฟต์แวร์ควบคุมการให้น้ำแบบอัตโนมัติพร้อมระบบฟังก์ชั่น VPD ช่วยวิเคราะห์สุขภาพต้นพืชภายในโรงเรือนที่รองรับการแผนการปลูกตามต้นแบบของโรงพยาบาล

หากหน่วยงานใดที่ได้รับอนุญาตในการปลูกกัญชา และต้องการดำเนินการติดตั้งระบบเกษตรแบบอัจฉริยะ SPsmartplants ยินดีให้บริการค่ะ smiley


หมายเหตุ* การทดลองทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานข้างต้นได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว