LINE@SPsmartplants

วิสาหกิจชุมชนภูเรือ (จังหวัด เลย)

โรงเรือนขนาด กว้าง 16 ยาว 20 สูง 4.4 เมตร พร้อมระบบปลูกครบวงจรของ SPsmartplants ได้แก่ ระบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมผ่าน Sensor, ระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ, ควบคุมการปลูกดอกดาวเรือง โดยนำข้อมูลมาจากงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านดอกดาวเรือง รวมถึงระบบไฟปลูกแบบ Indoor Farming และสร้างเป็นโปรไฟล์ปลูกดอกดาวเรืองโดยเฉพาะ

ทำไมถึงเลือก SPsmartplants?

  • เพราะต้องการศึกษาสมมติฐานเรื่องสารสกัดสำคัญที่อยู่ในดอกดาวเรือง จึงเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีด้านเกษตร เพื่อดูผลของการทดลองในช่วงระยะเวลา 10 สัปดาห์