LINE@SPsmartplants

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกเมล่อน ขนาด 6x20 เมตร จำนวน 3 หลัง

'เวลาฟาร์ม' จุดเริ่มต้นของฟาร์มแห่งนี้คือความต้องการปรับที่ดินรกร้างให้เป็นฟาร์มเมล่อน 

เจ้าของมีแนวคิดที่อยากใส่ความเป็น Smart Farm เข้าไปเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น สั่งงานระบบน้ำ และพัดลมระบายอากาศได้อย่างง่ายๆ ดูแลพืชกันไปตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมค่ะ ช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ เพราะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศทุกโรงเรือนค่ะ ที่สำคัญคือเรื่องการประหยัดแรงงานด้วยน้า 

นอกจากงานติดตั้งโรงเรือน พร้อมระบบน้ำ และระบบควบคุมอัตโนมัติแล้ว ทางเราก็รับติดตั้งระบบสูบน้ำจากแหล่งน้ำหรือบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำเกษตรด้วยนะคะ