LINE@SPsmartplants

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (จ.กำแพงเพชร)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 6x20 เมตร พร้อมระบบน้ำครบวงจร

- โรงเรือนทรงจั่วสองชั้นปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 6.0 x 20.0 x 4.5 เมตร
- เครื่องควบคุมระบบน้ำ, พัดลม แบบอัตโนมัติในโรงเรือน
- เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
- สั่งงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ที่มีอินเตอร์เน็ต
- พัดลมระบายอากาศ และพัดลมกวนอากาศ
- แสลนพรางแสงแบบมือหมุน สำหรับด้านบนและด้านข้าง
- ระบบน้ำหยด และระบบน้ำพ่นหมอก
- IP Camera Outdoor

รายละเอียดเพิ่มเติม
- LINE Official Account: @spsmartplants
- Facebook: SP smart plants