LINE@SPsmartplants

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนอัจฉริยะปลูกผักสลัด ขนาด 6x12 เมตร พร้อมระบบน้ำครบวงจร

ขยับขยายต่อจากโต๊ะปลูกผักสลัดเดิมที่ยังเจอปัญหาเรื่องแมลงรบกวน ให้กลายเป็นโรงเรือนขนาด 72 ตารางเมตร ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่ไป แต่ก็สามารถปลูกได้ถึง 400+ ต้น

ลูกค้าของเราเริ่มต้นปลูกผักสลัดจากพื้นที่ว่างที่มีอยู่ ติดตั้งโต๊ะปลูกพร้อมหลังคา และระบบ Timer ควบคุมการเปิดและปิดน้ำ แต่ก็ยังเจอกับปัญหาหลัก 2 อย่าง คือ แมลงที่มาก่อกวนผักสลัด และระบบ Timer ที่ทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ก็จริง แต่ไม่สามารถควบคุมผ่านระบบ Iot หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้การดูแลลำบากมากขึ้น หากต้องการปรับเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว้ และไม่ทราบเลยว่าสภาพแวดล้อมที่ผักกำลังเผชิญอยู่เป็นอย่างไร ร้อนแค่ไหน? ชื้นแค่ไหน?

SPsmartplants ได้รับโอกาสเข้าไปเพิ่มเติมโรงเรือน, ระบบน้ำ พร้อมชุดโต๊ะปลูก เพิ่มด้วยชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ เกรดอุตสาหกรรม เพื่อให้ระบบน้ำเลือกทำงานตามเงื่อนไขที่เหมาะสม และยังแสดงผลหรือปรับแก้ไขได้แบบ Real-Time อีกด้วยค่ะ

รายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

  • โรงเรือนหลังคาโค้งขนาด 6x12 เมตร
  • ระบบน้ำมินิสปริงเกอร์และระบบพ่นหมอก
  • ชุดแสลนพรางแสงสีเงิน 50%
  • ชุด SP-Box รุ่น 2Z รองรับการควบคุมได้ 2 โซน
  • ระบบซอฟต์แวร์สั่งการและควบคุมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ

ผลงานอื่นๆ เพิ่มเติม: https://www.spsmartplants.com/portfolio

#spsmartplants #greenhouse #โรงเรือนเกษตร #เกษตรอัจฉริยะ #โรงเรือนปลูกผัก