LINE@SPsmartplants

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนทรงจั่วสองชั้นสำหรับพักไม้ดอกไม้ประดับ

ตลาดไม้ดอกไม้ประดับในปีนี้ เรียกได้ว่ามาแรงและเป็นเทรนด์มากๆ สำหรับกลุ่มวัยคนทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ หรือแม้แต่วัยรุ่น ที่ชอบความเป็นธรรมชาติ และต้องการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับตนเอง

ทางเรา SPsmartplants จึงได้รับโอกาสในการเข้าไปติดตั้งระบบน้ำและระบบควบคุมการดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน เพื่อให้เหล่าไม้ประดับตั้งอยู่ในโรงเรือนได้อย่างสบาย และไม่อึดอัดนั่นเองค่ะ

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นค่าที่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงดูไม้ดอกไม้ประดับนะคะ เพราะพวกเขาก็ต้องการพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี หายใจได้สะดวก ที่พักสำหรับเหล่าต้นไม้จึงมีความสำคัญมาก ถ้าควบคุมได้ไม่ดี พืชหายใจไม่ได้ อากาศถ่ายเทไม่ได้ พวกเขาก็อาจตายได้ค่ะ

#ไม้ดอก #ไม้ประดับ #เทรนด์ปลูกต้นไม้ #ต้นไม้ประดับบ้าน #ไม้ฟอกอากาศ #โรงเรือนพักต้นไม้ #smartgreenhouse #smartfarm #spsmartplants