LINE@SPsmartplants

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ (อ.แสนสุข จ.ชลบุรี)

โรงเรือนอัจฉริยะ ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 2 หลัง พร้อมระบบน้ำ สำหรับปลูกเมล่อน และผักสลัด

"โครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการบริหารจัดการน้ำแบบใช้น้ำบำบัดแล้ว" คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ SPsmartplants ในการก่อสร้างฟาร์มพืชตัวอย่าง ณ จังหวัดชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
รายละเอียดโดยคร่าว ดังนี้ค่ะ
1.โรงเรือน ขนาด 10.0 x 30.0 x 4.5 เมตรทรงจั่วสองชั้น จำนวน 2 หลัง แบ่งเป็น 1 หลัง สำหรับปลูกผักสลัดทั้งแบบออร์แกนิคและไฮโดรโพนิกส์ และอีก 1 หลังสำหรับปลูกไม้ดอกหรือพืชผล เช่น เมล่อน หรือ มะเขือเทศ
2.SP Box เครื่องควบคุมระบบน้ำและพัดลมระบายอากาศในโรงเรือนพร้อมระบบแสดงผล/สั่งการผ่านมือถือ
3.Temperature and Humidity Sensor เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ
4. EC/PH Sensor เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่า EC/PH ในน้ำ
5.พัดลมฟาร์ม ขนาด 24 นิ้ว ในตำแหน่ง Air-In / Air-Out
6.พัดลมท่อถังกลม ขนาด 20 นิ้ว สำหรับติดตั้งในโรงเรือน
7.ติดตั้งระบบน้ำหยด
8.ติดตั้งระบบพ่นหมอก
9.ติดตั้งระบบน้ำไฮโดรโพนิกส์
10.โรงปั๊มน้ำ/ถังน้ำ

ท่านใดสนใจหรือมีคำถาม ทีมงานยินดีให้คำปรึกษาทั้งสำหรับผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่อยาก Transform ตนเองเป็น Smart Farmer นะคะ ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ