LINE@SPsmartplants

โรงเรือนทรงโค้ง ขนาด 3x4 เมตร (จ.กรุงเทพฯ)

โรงเรือนทรงโค้งสำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

พื้นที่บริเวณสวนของบ้านพอเหมาะ สามารถแปลงให้เป็นโรงเรือนสำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้ด้วย

  • ขนาด 3x4 เมตร สูง 3.5 เมตร ไม่สูงเกินไปสำหรับตัวบ้าน
  • ติดตั้งพรางแสงสีขาว 50% แทนมุ้งตาข่าย เพิ่มความสวยงามมากขึ้น
  • ผนังโรงเรือนเว้นช่องลม ทำให้โปร่งสบาย ลมสามารถเข้าออกได้หลายทิศทาง
  • ระบบพ่นหมอกช่วยดูแลไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มความชื้น ลดอุณหภูมิได้เมื่อร้อนเกินไป