LINE@SPsmartplants

ชุดปฏิบัติการโรงเรือนอัจฉริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย (จ.สุโขทัย)

โรงเรือนทรงฟันเลื่อย ขนาด 8x20 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องและระบบควบคุมการปลูกแบบอัตโนมัติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
หน่วยงานด้านการศึกษา ต้องการติดตั้งชุดปฏิบัติการโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อให้เป็นต้นแบบกับหน่วยงานด้านการศึกษาอื่นๆ รวมถึงสร้างเป็นต้นแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในด้านการเกษตรค่ะ
รายละเอียดชุดปฏิบัติการของวิทยาลัยแห่งนี้

- โรงเรือน ขนาด 8.0 x 20.0 เมตร

- SP Box เครื่องควบคุมระบบน้ำในโรงเรือน พร้อมระบบแสดงผลผ่านมือถือ

- ระบบฟังก์ชั่น VPD ช่วยวิเคราะห์สุขภาพต้นพืชภายในโรงเรือน

- สัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา 12 เดือน

- เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ

- วาล์วไฟฟ้า สำหรับควบคุมการสั่งเปิด/ปิด

- เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน 

- กล้อง IP camera Outdoor

- แทงก์น้ำ / ปั๊มน้ำ

- ชุดผ้าใบคลุมวัชพืช