LINE@SPsmartplants

ชุดปฏิบัติการโรงเรือนอัจฉริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย (จ.สุโขทัย)

โรงเรือนทรงฟันเลื่อย ขนาด 8x20 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องและระบบควบคุมการปลูกแบบอัตโนมัติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
หน่วยงานด้านการศึกษา ต้องการติดตั้งชุดปฏิบัติการโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อให้เป็นต้นแบบกับหน่วยงานด้านการศึกษาอื่นๆ รวมถึงสร้างเป็นต้นแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในด้านการเกษตรค่ะ
รายละเอียดชุดปฏิบัติการของวิทยาลัยแห่งนี้
- โรงเรือน ขนาด 8.0 x 20.0 เมตร
- SP Box เครื่องควบคุมระบบน้ำในโรงเรือน พร้อมระบบแสดงผลผ่านมือถือ
- สัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา 12 เดือน
- เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
- วาล์วไฟฟ้า สำหรับควบคุมการสั่งเปิด/ปิด
- เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน 
- กล้อง IP camera Outdoor
- แทงก์น้ำ / ปั๊มน้ำ
- ชุดผ้าใบคลุมวัชพืช