LINE@SPsmartplants

ระบบเพาะปลูกแบบอัจฉริยะ ณ ฟาร์มผักสลัดออร์แกนิค (จ.ราชบุรี)

ติดตั้งเครื่องควบคุมการเพาะปลูก พร้อมระบบสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับสวนผักสลัดออร์แกนิค

ผักโตสวยน่ารับประทาน เราทำได้เเต่มีหลายปัจจัย ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงโรงเรือนปลูกผัก อีกทั้งอุณหภูมิเเละการให้น้ำนั้นสำคัญ ถ้าหากว่าเรามีการจัดการควบคุมเป็นอย่างดี เราก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาเช่นกัน... ยิ่งยุคนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิเคราะห์ ความแม่นยำ ทำให้มีความง่ายในการเพาะปลูกมากกว่าสมัยก่อนเยอะมาก ควบคุมทุกอย่างได้จากมือถือของคุณ

ดังเช่น ฟาร์มผักออแกร์นิค จ.ราชบุรี
บนเนื้อที่ไร่ครึ่งนี้ มีลูกจ้างเพียง 2 คน ในการดูเเล เเละมี SPsmartplants ช่วยวิเคราะห์ในเรื่องการจัดการน้ำ ปุ๋ย ควบคุมอุณหภูมิตามความต้องการของพืชในเเต่ละวัน ผลผลิตที่ได้เป็นที่พอใจทั้งผู้ผลิตเเละผู้บริโภค