โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, นาข้าว, เทคโนโลยี, ระบบอัจฉริยะ, วัดระดับน้ำ, เซ็นเซอร์, การควบคุมอัตโนมัติ, ค้นพืช, ต้นข้าว, Smartfarm, ปลูกผักปลอดสาร, ผักสลัด, นาปี, นาปรัง

IoT ระบบดูแลระดับน้ำในนาข้าวแบบ Alternate Wet and Dry Irrigation

Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, ระบบปรับปุ๋ยอัตโนมัติ, พืชผัก, เกษตร, การปลูกผัก, smart, smartfarm

แนะนำระบบ Smart Farm | SPsmartplants

แนะนำระบบ Smart Farm | SPsmartplants  ที่จะทำให้ฟาร์มของคุณอัจฉริยะ ควบคุมทุกอย่างได้ เช่น ระบบน้ำ ระบบม่านพรางแสง และระบบการเปิด/ปิดพัดลม ด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยให้คุณประหยัดเวลา และประหยัดแรงงาน สนใจคลิกเลย!: Read More

โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, ระบบปรับปุ๋ยอัตโนมัติ, พืชผัก, เกษตร, การปลูกผัก, smart, smartfarm

ระบบปรับปุ๋ยอัตโนมัติด้วย PID

คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการให้ปุ๋ยต่อต้นพืชอีกต่อไป! 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ระบบปรับปุ๋ยอัตโนมัติ PID ที่สามารถจัดการปริมาณปุ๋ยให้เหมาะสมกับอายุต้นพืช พร้อมตั้งเวลาการปรับปุ๋ยผ่าน Web Application ได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถบันทึกข้อมูลตลอดช่วงการปลูกได้ค่ะ

อยากให้ต้น...

Read More
โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนสมาร์ท, โรงเรือนIoT, Hydroponics,  Indoor, SmartFarm

Indoor Smart Farm Hydroponics

#มาเปลี่ยนวิธีการปลูกผักไปพร้อม! SPsmartplants กันค่ะ ด้วย Indoor Smart Farm Hydroponics + ระบบปรับปุ๋ย ที่ทำให้พืชผักมีคุณภาพ น้ำหนักไม่หลวม ไม่มีวัชพืชกวนใจ 

จากระบบการปลูกพืชในอาคารหรือพื้นที่ในร่มที่ควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างแม่นยำ เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเติบโตของพืช...

Read More
ความชื้นในดิน

รู้หรือไม่ ความชื้นในดินมีความสำคัญกับพืชมาก

รู้หรือไม่ ความชื้นในดินมีความสำคัญกับพืชมาก

กรณีศึกษา การปลูกเมล่อน

กรณีเกษตรกรปลูกเมล่อนในโรงเรือน ถ้าดินที่ปลูกมีความชื้นสูง อาจทำให้เกิดโรคราน้ำค้างได้ เนื่องจากเมล่อนเป็นพืชที่มีใบกว้าง ใหญ่ และมีขน เมื่อสัมผัสกับน้ำฝน...

Read More
Smartfarmer

จากเกษตรกรยุคดั้งเดิม สู่เกษตรกรยุคดิจิทัล 4.0

รูปแบบเกษตรกร ยุค 1.0 - 4.0

คำว่าเกษตรกร 4.0 ทุกคนคงเคยได้ยินกันบ่อยแล้ว แต่จริงๆ เกษตรกรมีวิวัฒนาการมาก่อนจะเป็น 4.0 เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมายที่เข้ามา...

Read More