โรงเรือน, โรงเรือนเกษตร, โรงเรือนปลูกผัก, นาข้าว, เทคโนโลยี, ระบบอัจฉริยะ, วัดระดับน้ำ, เซ็นเซอร์, การควบคุมอัตโนมัติ, ค้นพืช, ต้นข้าว, Smartfarm, ปลูกผักปลอดสาร, ผักสลัด, นาปี, นาปรัง

IoT ระบบดูแลระดับน้ำในนาข้าวแบบ Alternate Wet and Dry Irrigation

Read More

โรงเรือนอัจฉริยะ

5 ข้อดีของสวนที่ใช้โรงเรือนอัจฉริยะ

5 ข้อดีของสวนที่ใช้โรงเรือนอัจฉริยะ

1. ป้องกันแมลงศัตรูพืช : แมลงที่พบเจอได้บ่อยเมื่อปลูกพืช คงหนีไม่พ้นหนอน ซึ่งหนอนเป็นปัญหาของเกษตรกรทั่วโลกเลยก็ว่าได้ วิธีช่วยควบคุมไม่ให้หนอนมากัดกินพืชใบที่เราปลูกได้ก็คือการมีโรงเรือน เพราะโรงเรือนมีวัสดุมุ้งตาข่ายติดตั้งรอบด้านจึงช่วยป้องกันแมลงไ...

Read More