ภัยแล้ง

วิกฤตภัยแล้ง กับ การปรับตัวในยุค 4.0

วิกฤตภัยแล้ง กับ การปรับตัวในยุค 4.0

     ช่วงนี้มีแต่ข่าวเรื่องโรค Covid-19 แล้วทุกคนทราบกันไหมคะว่าช่วงนี้ในหลายจังหวัดเก...

Read More