โรงเรือนอัจฉริยะ

5 ข้อดีของสวนที่ใช้โรงเรือนอัจฉริยะ

5 ข้อดีของสวนที่ใช้โรงเรือนอัจฉริยะ

1. ป้องกันแมลงศัตรูพืช : แมลงที่พบเจอได้บ่อยเมื่อปลูกพืช คงหนีไม่พ้นหนอน ซึ่งหนอนเป็นปัญหาของเกษตรกรทั่วโลกเลยก็ว่าได้ วิธีช่วยควบคุมไม่ให้หนอนมากัดกินพืชใบที่เราปลูกได้ก็คือการมีโรงเรือน เพราะโรงเรือนมีวัสดุมุ้งตาข่ายติดตั้งรอบด้านจึงช่วยป้องกันแมลงไ...

Read More