LINE@SPsmartplants

รายการ Money Morning

SP Smart Plants ปลูกผักจริง จากสมาร์ทโฟน Money and Banking TV

SP Smart Plants ปลูกผักจริง จากสมาร์ทโฟน
จากความชื่นชอบเกมปลูกผักที่ไม่ว่าจะหว่านเมล็ด รดน้ำ หรือเก็บเกี่ยวก็ดูจะเป็นเรื่องง่ายในเกม บวกกับความรู้ที่เรียนด้านคอมพิวเตอร์ ของคุณพิสิฐไชย สุวรรณเรือง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพ SP Smart Plants ที่พัฒนาโปรแกรมรดน้ำอัตโนมัติ สั่งงานง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟน และยังช่วยเก็บข้อมูลพืชผักที่ปลูกไว้เสมือนมีผู้จัดการคอยดูแลหน้าสวน

ระบบ SP Smart Plants จะเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในการปลูกเช่นอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ และความเข้มของแสง ทำให้วางแผนการปลูกและรดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ชีวิตเกษตรกรง่ายขึ้น แต่สำหรับคนเมืองที่มีพื้นที่น้อย SP Smart Plants ก็ได้ย่อส่วนจากขนาดโรงเรือนมาเป็นอุโมงค์ปลูกผักซึ่งใช้แค่พื้นที่หลังบ้าน หรือการปลูกผักด้วยแสง LED สำหรับปลูกในบ้าน

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของวงการเกษตรเลยค่ะ ที่นำเทคโนโลยีจำพวก Internet of thing หรือ IoTs ซึ่งเป็นการควบคุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้กับการรดน้ำพืช เปลี่ยนการรดน้ำซึ่งเป็นงานประจำให้กลายเป็นการทำเกษตรยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือ Smart Farming นั่นเองค่ะ

ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจและการลงทุน จาก การเงินธนาคารทีวี ได้ที่...
Facebook : Money & Banking TV  
Blockdit : www.blockdit.com/mbtv
Website: www.moneyandbankingtv.com
Twitter : twitter.com/moneynbankingtv
Youtube : bit.ly/2SIlP6L
#ข่าวเศรษฐกิจ #MoneyandBankingTV #การเงินธนาคารทีวี #MoneyExpo #MoneyMorning #MoneyDaily #MoneyDelivery