LINE@SPsmartplants

Smart Farm - รุ่น Standard

ระบบควบคุมการรดน้ำ

Smart Farm - รุ่น Standard:

ประโยชน์ของ Smart Farm

 1. ระบบรดน้ำอัตโนมัติ ตั้งค่าเวลาเปิดและปิดผ่านมือถือได้
 2. ดูแลและควบคุมปริมาณน้ำได้ตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด
 3. ประหยัดต้นทุนการดูแลพืช เพราะช่วยลดจำนวนแรงงาน และประหยัดน้ำได้ถึง 40%
 4. ควบคุมการให้น้ำ การให้ปุ๋ยน้ำ ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ได้
 5. มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ และเซ็นเซอร์อื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
 6. ช่วยให้ทราบว่าช่วงไหนคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรดน้ำ
 7. ระบบแม่นยำช่วยดูแลผลผลิตให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทำให้คืนทุนได้เร็วขึ้นเฉลี่ย 30%
 8. แสดงค่าทุกอย่างผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ง่ายต่อการควบคุม มีระบบบันทึกค่า และ Report ค่าตัวเลข มีผลต่อการพัฒนาฟาร์ม


SP Box แบ่งออกเป็น 2 รุ่น

 1. หากพื้นที่ติดตั้งเครื่องเป็นพื้นที่ที่มีร่มแดด หรือบริเวณอาคาร ไม่ต้องทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกมาก แนะนำ SP Box เกรดมาตรฐาน ราคา 23,900 - 29,900 บาท
 2. หากพื้นที่ติดตั้งเครื่องเป็นพื้นที่กลางแจ้ง ไม่มีร่มแดดหรืออาคาร แนะนำ SP Box เกรดอุตสาหกรรม ซึ่งมีความทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า ราคา 27,000 - 39,000 บาท

  *หมายเหตุ* ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง/ติดตั้ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   

 

 • ราคา: เริ่มต้น 29,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดสินค้า

ขนาดพื้นที่ฟาร์มสำหรับติดตั้ง สูงสุด 20 ไร่ ตามความต้องการของลูกค้า

อุปกรณ์ Smart Box ควบคุมการปลูก การรดน้ำอัตโนมัติ

อุปกรณ์ Sensor วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ และความชื้นในดิน ฯลฯ

ระบบ Smart Plants เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สำหรับใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Network 3G ส่งข้อมูลและแสดงผล Real-Time

บริการให้คำปรึกษา การปลูกพืชไร่หรือพืชสวน พร้อมดูแลหลังการติดตั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปี

หมวดหมู่สินค้าย่อย:

ราคาสินค้า

SP-Box 2Z

29,000 บาท

 • สำหรับการแบ่งพื้นที่ปลูก 2 โซน
 • ควบคุมปั๊มน้ำ/อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เกิน 2 ตัว
 • พื้นที่ขนาดเล็ก / ชนิดพืชที่ปลูกมีน้อย
 • Phase Protection ป้องกันไฟตก/ไฟเกิน

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีSP-Box 4Z

33,000 บาท

 • สำหรับการแบ่งพื้นที่ปลูก 4 โซน
 • ควบคุมปั๊มน้ำ/อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เกิน 4 ตัว
 • พื้นที่ขนาดเล็ก / ชนิดพืชที่ปลูกมีน้อย
 • Phase Protection ป้องกันไฟตก/ไฟเกิน

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีSP-Box 6Z

37,000 บาท

 • สำหรับการแบ่งพื้นที่ปลูก 6 โซน
 • ควบคุมปั๊มน้ำ/อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เกิน 6 ตัว
 • พื้นที่ขนาดเล็ก / ชนิดพืชที่ปลูกมีน้อย
 • Phase Protection ป้องกันไฟตก/ไฟเกิน

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีSP-Box 8Z

41,000 บาท

 • สำหรับการแบ่งพื้นที่ปลูก 8 โซน
 • ควบคุมปั๊มน้ำ/อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เกิน 8 ตัว
 • พื้นที่ขนาดเล็ก / ชนิดพืชที่ปลูกมีน้อย
 • Phase Protection ป้องกันไฟตก/ไฟเกิน

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรี