Set Low Tunnel - ชุดอุโมงค์ปลูกผัก

ชุดปลูกผัก

Set Low Tunnel - ชุดอุโมงค์ปลูกผัก:

ชุดเซ็ตอุโมงค์ปลูกผัก

 1. สามารถเริ่มต้นปลูกได้ง่าย ปลูกได้ทุกที่ แม้มีพื้นที่จำกัด
 2. เหมาะกับการปลูกพืชใบ เช่น ผักสวนครัว หรือผักสลัด เป็นต้น
 3. ป้องกันวัชพืชรบกวน เนื่องจากใช้วัสดุถุงกระบะปลูก
 4. ป้องกันแมลงได้ เนื่องจากใช้มุ้งตาข่ายที่มีความถี่มาก
 5. พลาสติกช่วยป้องกันฝน ลดการฉีกขาดของใบเมื่อถูกน้ำฝนกระทบ หรือดินชุ่มเกินไปในฤดูฝน
 6. พลาสติกช่วยป้องกันรังสี UV ได้ 7% 
 7. สามารถเพิ่มชุดระบบน้ำมินิสปริงเกอร์ติดตั้งภายในอุโมงค์ปลูก ทำให้รดน้ำได้ง่ายขึ้น
 8. สามารถเพิ่มชุดควบคุมการรดน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 • ราคา: เริ่มต้น 1,390 บาท

รายละเอียดสินค้า

ถุงกระปลูกพลาสติกสาน รองรับน้ำหนักดินได้มาก และน้ำซึมผ่านได้

ชุดโครงและข้อต่อพีวีซี คงทนแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี

ชุดโครงหลังคาพีวีซี สำหรับยึดกับมุ้งตาข่ายและพลาสติก

มุ้งตาข่ายความถี่ 32 ตาต่อตารางนิ้ว ช่วยกันแมลงได้ดี แต่ยังระบายความร้อนได้

พลาสติกใส PE 150 ไมคร่อน ช่วยกันฝนและกันแสง UV 7% 

ชุดอุปกรณ์ระบบน้ำมินิสปริงเกอร์ ช่วยรดน้ำได้ง่ายกว่าเดิมแค่เปิด/ปิดวาล์ว

ชุดอุโมงค์ปลูก รวมขนาด 0.6 x 2.0 x 0.7 เมตร สามารถปลูกได้ 16 - 20 ต้น/ชุด

เพิ่มการดูแลด้วยการติดตั้งระบบการรดน้ำแบบ Timer ควบคุมได้ 1 อุปกรณ์ ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้

เพิ่มเครื่องควบคุมการปลูกแบบอัจฉริยะ และระบบสั่งการผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ พร้อมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ

หมวดหมู่สินค้าย่อย:

ราคาสินค้า

SP Low Tunnel 1

1,390 บาท

รายการในชุดเซ็ต ดังนี้

 • อุโมงค์ปลูกผัก ขนาด 0.6 x 2.0 x 0.7 เมตร 
 • ถุงกระบะปลูก ขนาด 0.6 x 2.0 x 0.3 เมตร 
 • ชุดโครงฐาน/หลังคา PVC   
 • อุปกรณ์ข้อต่อ PVC สำหรับโครงฐานและหลังคา
 • มุ้งตาข่ายกันแมลง ความถี่ 32 ตา
 • ชุดตัวล็อคมุ้งตาข่าย
 • น้ำยาประสานท่อ PVC

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีSP Low Tunnel 2

1,540 บาท

รายการในชุดเซ็ต ดังนี้

 • อุโมงค์ปลูกผัก ขนาด 0.6 x 2.0 x 0.7 เมตร 
 • ถุงกระบะปลูก ขนาด 0.6 x 2.0 x 0.3 เมตร 
 • ชุดโครงฐาน/หลังคา PVC   
 • อุปกรณ์ข้อต่อ PVC สำหรับโครงฐานและหลังคา
 • มุ้งตาข่ายกันแมลง ความถี่ 32 ตา
 • ชุดตัวล็อคมุ้งตาข่าย
 • น้ำยาประสานท่อ PVC
 • พลาสติกใส PE 150 ไมคร่อน

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีSP Low Tunnel 3

1,750 บาท

รายการในชุดเซ็ต ดังนี้

 • อุโมงค์ปลูกผัก ขนาด 0.6 x 2.0 x 0.7 เมตร 
 • ถุงกระบะปลูก ขนาด 0.6 x 2.0 x 0.3 เมตร 
 • ชุดโครงฐาน/หลังคา PVC   
 • อุปกรณ์ข้อต่อ PVC สำหรับโครงฐานและหลังคา
 • มุ้งตาข่ายกันแมลง ความถี่ 32 ตา
 • ชุดตัวล็อคมุ้งตาข่าย
 • น้ำยาประสานท่อ PVC
 • พลาสติกใส PE 150 ไมคร่อน
 • ชุดอุปกรณ์มินิสปริงเกอร์ 

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีSP Low Tunnel 4

4,750 บาท

รายการในชุดเซ็ต ดังนี้

 • อุโมงค์ปลูกผัก ขนาด 0.6 x 2.0 x 0.7 เมตร 
 • ถุงกระบะปลูก ขนาด 0.6 x 2.0 x 0.3 เมตร 
 • ชุดโครงฐาน/หลังคา PVC   
 • อุปกรณ์ข้อต่อ PVC สำหรับโครงฐานและหลังคา
 • มุ้งตาข่ายกันแมลง ความถี่ 32 ตา
 • ชุดตัวล็อคมุ้งตาข่าย
 • น้ำยาประสานท่อ PVC
 • พลาสติกใส PE 150 ไมคร่อน
 • ชุดอุปกรณ์มินิสปริงเกอร์ 
 • ระบบรดน้ำแบบ Timer ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรีSP Low Tunnel 5

12,000 บาท

รายการในชุดเซ็ต ดังนี้

 • อุโมงค์ปลูกผัก ขนาด 0.6 x 2.0 x 0.7 เมตร 
 • ถุงกระบะปลูก ขนาด 0.6 x 2.0 x 0.3 เมตร 
 • ชุดโครงฐาน/หลังคา PVC   
 • อุปกรณ์ข้อต่อ PVC สำหรับโครงฐานและหลังคา
 • มุ้งตาข่ายกันแมลง ความถี่ 32 ตา
 • ชุดตัวล็อคมุ้งตาข่าย
 • น้ำยาประสานท่อ PVC
 • พลาสติกใส PE 150 ไมคร่อน
 • ชุดอุปกรณ์มินิสปริงเกอร์ 
 • เครื่องควบคุมการปลูกแบบอัจฉริยะ
 • พร้อมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลฟรี