L
o
a
d
i
n
g

SMARTPLANTS

ระบบวางแผนงานการปลูกพืช ให้เราสามารถเลือกช่วงเวลาการรดน้ำตามต้องการ เลือกโซนรดน้ำและตั้งวันที่ไว้ล่วงหน้า

TIMER

ควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วน้ำตามเวลาที่ตั้งไว้ในแต่ละโซน โดยตั้งเวลาที่ต้องการหยุด Timer ก็จะทำงานให้อัตโนมัติ

SENSOR

ระบบเราใช้ Sensor เข้ามาช่วยวิเคราะห์ความชื้นในดิน ปริมาณการใช้น้ำของพืช และคำนวณหาระยะเวลาการปล่อยน้ำที่เหมาะสม

REPORT

แสดงรายงานการรดน้ำจากฐานข้อมูลให้ผู้ใช้ทราบ เพื่อช่วยในการวางแผนสำรองน้ำในอนาคต

OUR HISTORY

"ผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมส์ปลูกผักเกมส์หนึ่ง ซึ่งในเกมส์เราสามารถควบคุมการปลูกพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตและส่งขายได้ด้วยตัวเราเองทั้งหมด ผมว่ามันน่าจะดีถ้าในชีวิตจริงเราสามารถควบคุมอะไรได้ง่ายเหมือนในเกมส์..

..ทุกวันนี้คนใช้มือถือวันหนึ่งหลายชั่วโมง ถ้าเราย้ายสวนมาใช้บนมือถือ การดูแลต้นไม้มันน่าจะง่ายมากยิ่งขึ้น"

- พิสิฐไชย สุวรรณเรือง -
Founder of Smartplants

ประวัติ SPsmartplants

GALLERY

ประมวลรูปภาพเกี่ยวกับงานของเรา ทั้งผลิตภัณฑ์ การดำเนินงาน และซอท์ฟแวร์

การเดินท่อในแปลงการเกษตร SPsmartplants
ผักปลูกในแปลงที่ควบคุมด้วย SPsmartplants
กล่องควบคุม SPsmartplants
กล่องควบคุม SPsmartplants
แอพพลิเคชัน SPsmartplants
แอพพลิเคชัน SPsmartplants
การทดลองความชื้นในดิน SPsmartplants
การทดลองเซ็นเซอร์ SPsmartplants

CASE STUDY

เทคโนโลยีของเราได้มีการศึกษา วิจัย และทดลองก่อนนำออกมาใช้งานจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กรณีศึกษาสวนเกษตรกร SPsmartplants

JOIN US

เข้าร่วมเป็นเกษตรกรยุคใหม่กับเรา ให้คุณสามารถวางแผนการปลูกพืช รวมกลุ่มทางการเกษตร และเรียนรู้กระบวนการจากผู้เชี่ยวชาญ

Smartplan

Smartplants

Apps

  • Plan your planting in one touch
  • วางแผนการปลูกพืชง่ายๆด้วยเครื่อง SPsmartplants
Coming Soon...

Give & Get

Smartplants

Trading

  • Competition Analysis Methods
  • ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน รวมกลุ่มผลิตผลทางการเกษตร
Coming Soon...

Academy

Smartplants

Starter

  • Competition Analysis Methods
  • โรงเรียนสอนเกษตรกรยุคใหม่จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
Coming Soon...

OUR TEAM

ทีมงานของเราพร้อมที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อยกระดับเกษตรกรไทย

เทคโนโลยีการเกษตร SPsmartplants

Phisidchai Suwanrueang

Founder | Project Manager
การเกษตรยุคใหม่ SPsmartplants

Phasin Piamviriya

Co-Founder | Software Engineer
ควบคุมน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วย SPsmartplants

Abhisit Arayakul

Co-Founder | Equipment Engineer
พัฒนาการเกษตรด้วย SPsmartplants

Patima Chuvidh

Communication Representative

CONTACT US

1454 ถนนบางแค ซอยบางแค14 แขวงบางแค

เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

084 669 3452 (คุณพิสิฐไชย สุวรรณเรือง)

SP Smart Plants